Garanti

information-icon Garanti

Garanti innebär säljaren ansvarar för att produkten fungerar på ett tillfredställande sätt under en viss tid. Om produkten går sönder under garantitiden har köparen rätt att få den reparerad, få en ny produkt, få avdrag på priset, få skadestånd alternativt få köpet hävt.

Garanti är en frivillig utfästelse från säljaren eller tillverkaren och ofta ges ett års garanti. I vissa fall kan den kompletteras med en produktförsäkring som man dock får betala för.

Garantin gäller inte om köparen inte använt produkten på ett anvisat eller korrekt sätt eller om produkten råkat ut för en olyckshändelse. Garantin gäller inte heller vid olyckshändelser.

Säljaren kan också i garantin avsäga sig ansvar för vissa fel. I vissa fall kan även säljaren ta ut en undersökningsavgift i det fall produkten visade sig inte ha några fel. En sådan avgift får dock inte tas ut i förskott.

Det är viktigt att se till att få ett skriftligt garantibevis som också visar i vilka fall och för vilka fel garantin gäller. I det fall man vill utnyttja garantin är det upp till köparen att bevisa att köpets gjorts hos säljaren. Finns inte kvitto kan annat bevis, såsom ett kontoutdrag, användas.

 

Har du upptäckt något fel på denna sida? Meddela oss genom detta formulär.

Köpråd.nu tar inte ansvar för eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll.