Reklamation

information-icon Reklamation

Konsumentköplagen ger den som köpt en produkt rätt att reklamera den i det fall den är felaktig eller inte fungerar som den är tänkt att göra. Reklamationsrätten är lagstadgad och gäller i tre år från det produkten köptes.

Reklamation ske inom skälig tid, vilket normalt innefattar inom två månader från inköpet, men skälig tid kan i vissa fall också anses vara längre än två månader från inköpet.

Om felet uppstår inom sex månader ligger bevisbördan på säljaren som måste bevisa att felet inte fanns när produkten köptes, alternativt att kvaliteten varit så dålig från början att produkten inte längre fungerar som den ska en tid efter inköpet. Har det gått mer än sex månader sedan köpet är det köparen som måste bevisa att felet fanns redan från början.

En säljare har två försök på sig att rätta till varje uppkommet fel. I det fall säljaren inte klarar av det har köparen rätt till en ny felfri produkt. Vid stora fel har köparen rätt att kräva pengarna tillbaka.

I det fall säljaren inte går med att reparera eller byta produkten har man som köpare möjlighet att vända sig till Allmäna Reklamatationsnämnden (ARN), vilket måste ske inom sex månader från det säljaren vägrat reparera eller byta produkten.

I det fall man vill reklamera varan är det upp till köparen att bevisa att köpets gjorts hos säljaren. Finns inte kvitto kan annat bevis, såsom ett kontoutdrag, användas.

 

Har du upptäckt något fel på denna sida? Meddela oss genom detta formulär.

Köpråd.nu tar inte ansvar för eventuella fel eller brister i webbplatsens innehåll.